Γενικά για το Περιβάλλον


Εκπαιδευτικό Υλικό βάσει των αρχών της Οικολογικής Θεολογίας με έμφαση στις καλές πρακτικές για εξοικονόμηση ενέργειας σε εκπαιδευτικές μονάδες, στο πλαίσιο του Έργου AUGE (Advancing Utterly Green Environments), το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ και συντονίζεται από τη Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου (ΘΣΕΚ) με Εταίρο την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ).

Εκπαιδευτικό Υλικό