Βιωματικά Εργαστήρια

Στο πλαίσιο του Έργου AUGE σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από Bιωματικά-Διαδραστικά Εργαστήρια με περιβαλλοντική στόχευση.

Τα Εργαστήρια απευθύνονταν σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, προσφέρθηκαν δωρεάν και στόχο είχαν, αφενός να καλλιεργήσουν την οικολογική συνείδηση των μαθητών, αφετέρου να τους παράσχουν κίνητρα, ώστε να εκφραστούν γύρω από περιβαλλοντικά ζητήματα μέσα από μια πιο πολυτροπική προσέγγιση. Στο πλαίσιο των εργαστηρίων οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όλη τη διαδικασία ανακύκλωσης χαρτιού και να φτιάξουν το δικό τους χαρτί, να ενημερωθούν γύρω από ζητήματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή και τις ήπιες μορφές ενέργειας, να μυηθούν στην τέχνη του animation και να φτιάξουν τη δική τους «πράσινη» ταινία για την Ανταρκτική, να δημιουργήσουν τα δικά τους χαρακτικά και να φτιάξουν με φυσικά υλικά «δώρα» εμπνευσμένα από την παράδοση της Κύπρου για άτομα τρίτης ηλικίας που διαμένουν σε Στέγες Ηλικιωμένων, να «αφουγκραστούν» τη φύση και να δημιουργήσουν με τη βοήθεια της μουσικής ηχοϊστορίες και πολλά άλλα.

Το πρώτο Εργαστήριο, το οποίο αφορούσε τα βότανα, πραγματοποιήθηκε εντός της σχολικής χρονιάς (Μάιος 2021) σε συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο Περνέρα στο Πολυδύναμο Κέντρο Λευκωσίας. Όλα τα υπόλοιπα Εργαστήρια υλοποιήθηκαν μετά το πέρας του σχολικού έτους, κατά τον μήνα Ιούλιο, στη ΘΣΕΚ και στο Κίμωνος Art Centre στην Πάφο.

Μολονότι το έργο AUGE  έχει ως ομάδες-στόχο πρωτίστως μαθητές δημοτικής και μέσης, στο πλαίσιο του Προγράμματος πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία κατά τον Οκτώβριο 2022 τρία βιωματικά μουσικά εργαστήρια για τα 70 νήπια που φοιτούν στο Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο Λυθροδόντα. Μετά το πέρας των εργαστηρίων, με την οικονομική συνδρομή του έργου AUGE, δημιουργήθηκε στον χώρο του σχολείου βοτανικός κήπος. Ως προέκταση των περιβαλλοντικών αυτών δράσεων, ζητήθηκε από τα παιδιά να φιλοτεχνήσουν σχέδια με ανακυκλώσιμα και άλλα υλικά, τα οποία εκτυπώθηκαν υπό τη μορφή καρτών, για αποστολή σε άτομα της τρίτης ηλικίας κατά τη διάρκεια των χριστουγέννων.

Θεματικές των Βιωματικών-Διαδραστικών Εργαστηρίων

  1. Ας μάθουμε για τα Βότανα κι ας φτιάξουμε έναν βοτανόκηπο (2 ώρες)

Δημοτικό Σχολείο Περνέρα σε συνεργασία με το Πολυδύναμο Κέντρο Λευκωσίας και τον Βοτανολόγο κ. Γιώργο Έλληνα
23 Μαΐου 2022,  10:00-12:00, Πολυδύναμο Κέντρο Λευκωσίας

  1. Aς μάθουμε για τα βότανα της Βίβλου κι ας φτιάξουμε έναν βοτανόκηπο (2 ώρες)

Μαθητές Δημοτικού- Α΄ Γυμνασίου
Διδάσκων: Αντώνης Καλογεράκης (Υπεύθυνος Ινστιτούτου Οικολογίας της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης)
4 Ιουλίου, 17:00-19:00 – Θ.Σ.Ε.Κ., Λευκωσία

  1. Εργαστήριο Ανακύκλωσης Χαρτιού με εισαγωγή στις Ήπιες Μορφές Ενέργειας και Έμφαση στην Αειφόρο Ορθολογική Διαχείριση Πόρων (3 ώρες)

Μαθητές Δημοτικού- Α΄ Γυμνασίου
Διδάσκων: Αντώνης Καλογεράκης (Υπεύθυνος Ινστιτούτου Οικολογίας της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης)
5 & 6 Ιουλίου, 16:00-19:00 – Θ.Σ.Ε.Κ., Λευκωσία
7 Ιουλίου, 15:30-18:30 – Πάφος

  1. Μουσικό Εργαστήριο: «Αφουγκράσου τη φύση» (3 ώρες)

Μαθητές Δημοτικού- A΄Γυμνασίου
Διδάσκοντες /Εμψυχωτές: Γιώργος Καλλονάς (Μουσικός), Έλλη Μιχαήλ (Μουσικοπαιδαγωγός)
13 Ιούλιου, 10:00-13:00 – Θ.Σ.Ε.Κ., Λευκωσία

  1. Εικαστικό Εργαστήριο: Γνωρίζοντας τις «ρίζες» μας: Η αθηενίτικη ολόπλουμη δαντέλά ως μέσο γνώσης και ανάπτυξης διαγενεακών και περιβαλλοντικών σχέσεων (3 ώρες)

Μαθητές Δημοτικού-Α΄ Γυμνασίου
Διδάσκουσα/Εμψυχώτρια: Δρ Τερέζα Μαρκίδου (Εκπαιδευτικός και Ειδική Παιδαγωγός Εικαστικών Τεχνών σε Δημόσια Σχολεία της Κύπρου)
14 Ιουλίου, 10:00-13:00  – Θ.Σ.Ε.Κ., Λευκωσία

  1. Εργαστήριο Αnimation: Ταξίδι στην Ανταρκτική (16 ώρες)

Μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου και νέοι μέχρι 22 ετών
Διδάσκοντες/Εμψυχωτές: Χαράλαμπος Μαργαρίτης (Εικαστικός / Αnimator) & Alexandre Gautier (Εικαστικός / Αnimator)
23 & 24 Iουλίου 2022, 9:00-17:00 – Κimonos Art Centre, Πάφος

  1. Μουσικό Εργαστήριο “Αφουγκράσου τη φύση” και δημιουργία βοτανόκηπου (8 ώρες)

Νήπια Δημόσιου και Κοινοτικού Νηπιαγωγείου Λυθροδόντα
Διδάσκων/Εμψυχωτής: Γιώργος Καλλονάς
10, 11, 12 και 21 Οκτωβρίου 2022, Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο
Λυθροδόντα

Τετράδιο Θερινών Εργαστηρίων