Παραδοτέα

  1. Ανοικτές συναντήσεις επί τη ενάρξει και λήξει του Έργου
  2. Δημιουργία ιστοσελίδας με πληροφορίες για το Έργο AUGE και πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό & ασκήσεις σχεδιασμένες με βάση τις αρχές της παιχνιδοποίησης.
  3. Βιωματικά-Διαδραστικά Εργαστήρια για μαθητές με θέμα το περιβάλλον
  4. Ημερίδα σχετική με το περιβάλλον στην Κύπρο και στην Κρήτη αντιστοίχως με ζητήματα που αφορούν την Οικολογική Θεολογία, την την εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και την αξιοποίηση της δημιουργικής επαναχρησιμοποίησης (Upcycling) στις σχολικές μονάδες
  5. Επισκέψεις μελών της ΘΣΕΚ στην ΟΑΚ και αντιστρόφως για ανταλλαγή απόψεων
  6. Διάχυση αποτελεσμάτων του Έργου